Ankete za Osnovne akademske studije

 

 

ANKETA ZA VREDNOVANJE PEDAGOŠKOG RADA NASTAVNIKA FAKULTETA ZA PRIMENJENU EKOLOGIJU FUTURA - PROFESORI

ANKETA ZA VREDNOVANJE PEDAGOŠKOG RADA NASTAVNIKA FAKULTETA ZA PRIMENJENU EKOLOGIJU FUTURA - ASISTENTI

ANKETA ZA OCENJIVANJE STANDARDA KVALITETA NASTAVNOG PROCESA, STUDIJSKIH PROGRAMA I GRADIVA, VREMENSKOG ANGAŽOVANJA STUDENATA IZRAŽENIM U ESPB I OSTALIM USLOVIMA STUDIRANJA

ANKETA STUDENATA O PROCENI KVALITETA RADA ORGANA UPRAVLJANJA I RADA STRUČNIH SLUŽBI

 

 

Ankete za Master akademske studije

 

ANKETA ZA VREDNOVANJE PEDAGOŠKOG RADA NASTAVNIKA FAKULTETA ZA PRIMENJENU EKOLOGIJU FUTURA - PROFESORI

ANKETA ZA VREDNOVANJE PEDAGOŠKOG RADA NASTAVNIKA FAKULTETA ZA PRIMENJENU EKOLOGIJU FUTURA - ASISTENTI

ANKETA ZA OCENJIVANJE STANDARDA KVALITETA NASTAVNOG PROCESA, STUDIJSKIH PROGRAMA I GRADIVA, VREMENSKOG ANGAŽOVANJA STUDENATA IZRAŽENIM U ESPB I OSTALIM USLOVIMA STUDIRANJA

ANKETA STUDENATA O PROCENI KVALITETA RADA ORGANA UPRAVLJANJA I RADA STRUČNIH SLUŽBI

 

 

Ankete za Doktorske studije

 

ANKETA ZA VREDNOVANJE PEDAGOŠKOG RADA NASTAVNIKA FAKULTETA ZA PRIMENJENU EKOLOGIJU FUTURA - PROFESORI

ANKETA ZA OCENJIVANJE STANDARDA KVALITETA NASTAVNOG PROCESA, STUDIJSKIH PROGRAMA I GRADIVA, VREMENSKOG ANGAŽOVANJA STUDENATA IZRAŽENIM U ESPB I OSTALIM USLOVIMA STUDIRANJA

ANKETA STUDENATA O PROCENI KVALITETA RADA ORGANA UPRAVLJANJA I RADA STRUČNIH SLUŽBI

 

 

Anketa za diplomirane studente

     

ANKETA ZA DIPLOMIRANE STUDENTE